Emaj7(9) = Emaj9 Gitarrenakkorde mit Erklärung

Emaj7(9) = Emaj9

Emaj7(9) = Emaj9