Emaj7(9,13) = Emaj13 Gitarrenakkorde mit Erklärung

Emaj7(9,13) = Emaj13

Emaj7(9,13) = Emaj13